tisdag 3 september 2013

KONTEMPORÄR JULUTSTÄLLNING I VINTERPALATSET FRE 13- SÖN 15 DEC 2013

Vi har alla olika förhållningssätt till julen, kanske älskar vi den, kanske hatar vi den eller är det dubbelt. En utställning som vill reflektera över julen som kulturell yttring om än bara med en bild, en doft eller en känsla inför något större onämnbart. 

För dig som är aktiv konstnär finns möjlighet att delta. Urvalet görs av styrelsen för kulturföreningen Hållplats. Beslutet går inte att överklaga. 

Detta gäller inte de konstnärer som redan blivit inbjudna att delta, men det finns fortfarande utrymme för fler konstverk.

Deadline för ansökan 31 okt 2013.
Ansökan ska innehålla kort resumé av CV, beskrivning (foto eller annan gestaltning) av det/de verk du avser delta med. Namn, kön, ålder och hemvist.
Skickas till: boel.zetterman@gmail.com
eller mliffner@gmail.com (Mika Liffner)


Alla intäkter vid försäljning går till konstnären själv. Deltagande konstnär betalar 200 kr till Vinterpalatset senast 2 v innan utställningens början för att medverka samt medlemsavgift till kulturföreningen Hållplats om hen inte redan är medlem (100 kr).  Konstnären medverkar i möjligaste mån vid byggandet av utställningen och då i god samarbetsanda, sista ordet har dock kulturföreningen Hållplats styrelse i den mån det skulle uppstå en konflikt, och likaså hjälps alla åt under utställningens gång.  Efter utställningen ska lokalerna återställas i ursprungligt skick och gemensamt städas. Tider för inlämning och hämtning ska respekteras. 

Detta fördelaktiga avtal för konstnären bygger på att Vinterpalatset inte har några kommersiella intressen utan stödjer konstutövning i alla dess former, som ett uttryck och medel för demokrati och mänsklig utveckling. Dock kan vi inte erbjuda några ersättningar generellt, då varje utställning är ett nytt projekt med mer eller mindre externt stöd.

Vinterpalatsets utställningar har hitintills varit en mötesplats för olika konstuttryck såsom måleri, skulptur, keramik, textil, poesi, ljud, musik, film och video, installationer, performance.